Zásady ochrany osobních údajů

Ludvík o.s. jako provozovatel internetového portálu na internetové adrese www.ludvikov.eu tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a ani nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce . Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.